Цей сайт використовує cookie для кращого сервісу. Продовжуючи пошук Ви даєте згоду на використання cookie цим сайтом OK

Методика та рівні

 

Методика та рівні

Методологія
Прийнята нами методологія є методологією комунікативного типу, що ґрунтується на таких засадах: в центрі нашої уваги – слухач курсів; дидактичний процес будується на роботі в парах, у групах; використовуються ролеві ігри; викладач покликаний сприяти спілкуванню; більша частина дидактичного матеріалу – оригінали, з градацією завдань за рівнем складності; навчання відбувається „за спіраллю”; переважним чином на початковому рівні й виключно на подальших рівнях застосовується італійська мова.

Рівні курсів
Розподіл курсів на рівні узгоджується з місцевими традиціями і водночас корелюється „Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: опанування, викладання, оцінка” (Common European Framework), прийнятою Радою Європи.

Рівні 1-2
Наприкінці курсів рівнів 1-2, після 100 годин занять, слухач досягає Рівня А2, що згідно з „Загальноєвропейськими рекомендаціями” називається рівнем „Виживання”. На цьому рівні слухач має розуміти висловлювання, які стосуються повсякденного вжитку („про себе та свою родину”, „спілкування з продавцем”, „місцева географія”, „робота”). Слухач спілкується на примітивному рівні, що передбачає обмін інформацією на загальні та добре відомі теми. Використовуючи елементарні вирази, він може описати своє оточення та виказати власні нагальні потреби.
На час завершення цього циклу курсів слухач може пройти сертифікацію CELI 1 Університету для іноземців у Перуджі та PLIDA A2 Товариства „Данте Алігієрі”. 

Рівень 3
На момент завершення курсів рівня 3, після 100 годин навчання, слухач досягає Рівня В1, що згідно з „Загальноєвропейськими рекомендаціями” називається „Порогом”. На цьому рівні студент зможе спілкуватися на такі зрозумілі йому теми, як навчання, вільний час тощо; зможе використовувати свої навички безпосередньо під час подорожі в країну, мову якої він вивчає; будувати висловлювання на теми, близькі та цікаві йому особисто; описувати минулі події, свій досвід, мрії, сподівання, плани на майбутнє, обґрунтовуючи свій вибір та погляди.
Завершення цього циклу готує слухача до проходження сертифікації CELI 2 Університету для іноземців у Перуджі та PLIDA B1 Товариства „Данте Алігієрі”.

Рівень 4
На момент завершення курсів рівня 4, після 100 годин занять, слухач досягає Рівня В2, що згідно з „Загальноєвропейськими рекомендаціями” називається рівнем „Прогресу”. На цьому рівні слухач починає розуміти доволі складні тексти конкретної та абстрактної тематики, включаючи ті, що стосуються галузі його спеціалізації. Він може спілкуватися з певною безпосередністю в колі носіїв мови, яким не буде потрібно докладати особливих зусиль для порозуміння. Слухач курсів зможе висловлюватись чітко і докладно на багато тем, а також обґрунтовувати свої погляди на певну тему, розглядаючи різні „за” й „проти”.
Завершення цього циклу передбачає проходження CELI 3 Університету для іноземців у Перуджі та PLIDA B2 Товариства „Данте Алігієрі”.

Рівень 5
На час завершення курсів рівня 5, після 100 годин навчання, слухач досягає Рівня С1 – „Ефективність”, згідно з „Загальноєвропейськими рекомендаціями”. На цей момент слухач зможе розуміти різноманітні тексти підвищеної складності, а також розпізнавати їх прихований зміст. Слухач навчиться спілкуватись природно й невимушено, гнучко використовуватиме свої мовні навички для досягнення власних соціальних, професійних та освітніх цілей, зможе будувати чіткі, докладні, стилістично відточені висловлювання на різні складні теми, виказуючи впевнене орієнтування в структурі тексту та в засобах текстуальної когезії.
Завершення цього циклу курсів передбачає проходження слухачем сертифікацій CELI 4 Університету для іноземців у Перуджі та Plida C1 Товариства „Данте Алігієрі”.


28